TROMØY – prosjektet med fokus på samhandling

 

TROMØY er et prosjekt hvor Tromøy Fritidsklubb, Tromøy Fritidsforum, Tromøy Frivilligsentral, Rolighetens skole, Sandnes skole, samt lokale bedrifter og lag og organisasjoner har gått sammen om å skape samhandling.

Det har blitt etterlyst ett sted der alle aktiviteter på Tromøya er samlet. Et oppslagsverk for Tromøyfolk og tilreisende. Arendal ønsker å være et attraktivt sted for tilflyttere, og Tromøya er det oppvekstområdet som satser størst på utbygging fremover. Det har også vært generasjonsskifter flere steder på øya, og flere søker informasjon om hva som finnes av aktiviteter.

I dag rullet vi ut nettsiden som samler alle aktiviteter på Tromøy under et domene!

 

Tromøy Frivilligsentral ønsker å være en ressurs for hele Tromøya gjennom å være en åpen og inkluderende møteplass for samskaping. Her bruker vi altså digitale verktøy for å få mennesker til å møtes i hverdagen. Nettsiden har kalender som viser faste aktiviteter i regi av lokale lag og foreninger i tillegg til en interaktiv kalender som fortløpende viser foreldremøter, skoleavslutninger, basarer, arrangementer osv.

 

Fritidsforum er også en del av TROMØY-prosjektet, og deres nye nettside lanserte vi i september

Tromøy fritidsforum er et pilot-prosjekt hvor målet er å utvikle et helhetlig fritidstilbud for barn og unge på Tromøy, der positive erfaringer dokumentert gjennom forskning og erfaring vil ligge til grunn for valg av aktivitet. Websiden er oppdatert på aktiviteter etter skoletid og prosjektleder Vibeke Dehli blogger om ting som opptar både elever og foresatte.

 

CC BERLI leverer websider til organisasjoner og bedrifter – se mer info om våre tjenester her.

Har du spørsmål – ta gjerne kontakt på cathrine@ccberli.no eller telefon 928 74 440.