Senior Travel

Category
Logodesign, Webdesign

Tilrettelagte reiser

Anna Særnmo er gründeren bak reisebyrået som henvender seg til seniorer og institusjoner over hele landet.

Anna har selv bakgrunn fra arbeid på institusjon, og er godt kjent med hvor god effekt reiser til varemere strøk har på målgruppen sin.

Reisene setter hun sammen selv, og websiden er en viktig portal for kommende reiser, reisebeskrivelser og bestilling av reiser. Se bare den fantastiske filmen «Reisen – aldri for sent!»,  i kort og lang versjon.

Websiden er i responsivt design. Det gjør at websiden automatisk tilpasser seg den skjermen siden åpnes fra.

 

 Senior Travel