Kompetansenett Agder

Webdesign fra CC BERLI - KAN - Kompetansenett Agder
Category
Webdesign

En arena for kvinner som «vil noe»!

Kompetansenett Agders formål er å være en arena for kvinner som «vil noe», og bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring av nettverkets medlemmer.

Websiden inneholder bl.a. aktivitetskalender, medlemsliste og skjema for søknad om medlemskap. Responsivt design gjør at websiden automatisk tilpasser seg den skjermen siden åpnes fra.

Kompetansenett Agder