Hva skjer med Google Analytics?

Alle nettsider vi setter opp for våre kunder er knyttet opp til Google Analytics. Google Analytics er Google sitt eget analyseverktøy for måling av webtrafikk. Google går nå fra Universal Analytics (UA) til nye Google Analytics 4 (GA4). Fra 1. juli 2023 vil Universial Analytics ikke lenger samle inn data. Det anbefales derfor at man allerede nå oppgraderer til GA4 for ikke å gå glipp av viktige data.

GA4 er et helt nytt verktøy for sporing og måling, og ikke bare en forbedring eller oppgradering av det gamle Google Analytics. Det eneste de de to versjonene har til felles er at bruksområdet i hovedsak er det samme. 

GA4 baserer seg på bruk av AI, det vil si kunstig intelligens. At Google Analytics 4 bruker AI-drevet innsikt betyr at den sporer brukere på tvers av enheter. Dette vil kunne bidra til bedre markedsføringsbeslutninger, som igjen kan generere mere salg.

Har du en nyere nettside fra CC BERLI har vi allerede knyttet nettsiden opp mot nye GA4. Kunder som ikke er knyttet opp mot GA4 vil få en forespørsel fra oss om å oppgradere.